2018 Ford Focus 5D EcoBoost 180時尚型

2018 Ford Focus 5D EcoBoost 180時尚型 熱銷中

規格

廠牌: Ford 福特 車款: Focus 變速: 手自排 驅動方式: 前輪驅動 燃料: 汽油 引擎: 97K 1499cc 引擎動力: 180 horses 里程數:

功能

預約賞車

大鴻汽車查看更多車款